Militaire Willems-Orde: Termijtelen, H.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 11-12-1849 No. 44
Registernummer 3075
Mutatie Bali - Derde Expeditie 1 april - 16 juni 1849
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 3e Bataljon Infanterie
Geboren 1822
Overleden 19 december 1893 in Utrecht