Militaire Willems-Orde: Heemskerck, W.E.F. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 11-12-1849 No. 44
Registernummer 3074
Mutatie Bali - Derde Expeditie 1 april - 16 juni 1849
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 3e Bataljon Infanterie
Geboren 1824
Overleden 20 mei 1880 in 's-Gravenhage