Militaire Willems-Orde: Rüdiger, graaf de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 15-10-1849 No. 46
Registernummer 59
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Adjudant-generaal
Onderdeel Russische Rijk
Aan boord van / behorende tot 3e Korps Infanterie
Overleden 1856 in Karlsbad