Militaire Willems-Orde: Lüders, A.N.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 15-10-1849 No. 46
Registernummer 60
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Adjudant-generaal
Onderdeel Russische Rijk
Aan boord van / behorende tot 5e Korps Infanterie
Geboren 1796
Overleden 5 februari 1874 in Sint Petersburg