Militaire Willems-Orde: Benckendorf, C. graaf de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 02-10-1849 No. 49
Registernummer 2998
Mutatie Hongarije - voor zijn gedrag in de Slag bij Raab in Hongarije
Literatuur Zelm 224 benckendorff
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal
Onderdeel Russische Rijk