Militaire Willems-Orde: Ernst August

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 03-07-1849 No. 57
Registernummer 36
Mutatie Geen mutatie
Literatuur Wikipedia
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Koning van Hanover
Geboren 1771
Overleden 18 december 1851 in Hannover