Militaire Willems-Orde: Strogonoff, A. graaf

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 21-04-1849 No. 10
Registernummer 57
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Russische Rijk
Geboren 1797
Overleden 21 december 1856 in Rotecourt