Militaire Willems-Orde: Rijk, J.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 21-11-1848 No. 57
Registernummer 56
Mutatie Voor zijn verdiensten tijdens zijn langdurige militaire loopbaan
Literatuur Eekhout 88
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Viceadmiraal
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1787
Overleden 2 mei 1854 in 's-Gravenhage