Militaire Willems-Orde: Schimpf, K.P.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 06-12-1846 No. 4
Registernummer 2942
Mutatie Bali - Eerste Expeditie tegen Beliling en Karang Assem 28 en 29 juni 1846
Literatuur Booms (1) 184
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Generale Staf, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Chef Generale Staf
Geboren 1812
Overleden 31 december 1886