Militaire Willems-Orde: Orloff, graaf A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 11-06-1844 No. 71
Registernummer 54
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal
Onderdeel Russische Rijk
Geboren 1786