Militaire Willems-Orde: Romanov, Michael Pavlovitsj

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 04-11-1843 No. 77
Registernummer 32
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Grootvorst van het Russische Rijk
Geboren 1798
Overleden 9 september 1849 in Warschau