Militaire Willems-Orde: Lanskoy, P.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 04-11-1843 No. 78
Registernummer 53
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Russische Rijk
Aan boord van / behorende tot Cavalerie van de Keizerlijke Garde