Militaire Willems-Orde: Saxen-Weimar-Eisenach, Karl Bernhard Herzog von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 08-10-1842 No. 1
Registernummer 31
Mutatie Geen mutatie
Literatuur Booms (1) 19
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot Commandant 2e Divisie
Geboren 1792
Overleden 31 juli 1862 in Thüringen