Militaire Willems-Orde: Winckel, C.P.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 15-05-1842 No. 2
Registernummer 2890
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Literatuur Np 1911-516, 1951-385, 1957-332
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Majoor
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot Luxemburgs Limburgs contingent
Geboren 1799
Overleden 16 september 1861 in Gouda