Militaire Willems-Orde: Bourbon, Louis Phillip prince de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 22-03-1842 No. 51
Registernummer 30
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Lodewijk-Phillips I, Koning van Frankrijk
Geboren 1773
Overleden 26 augustus 1850