Eervolle Vermelding: Abbema, S.A.L.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 24-02-1842 No. 76
Mutatie Sumatra - Westkust - Toeka en Batipo in januari tot en met maart 1841
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Wapen der Artillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1804
Overleden In september 1859 te Soerabaja