Militaire Willems-Orde: Preussen, Friederich Wilhelm IV von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 09-02-1842 No. 71
Registernummer 29
Mutatie Ter gelegenheid van zijn verblijf in 's-Gravenhage begin februari 1842
Literatuur Zelm 64
Persoonsgegevens
Nationaliteit Pruissische
Rang, functie of beroep Frederik Willem IV, Koning van Pruissen
Geboren 1795
Overleden 1 januari 1861 in Berlijn