Militaire Willems-Orde: Sorg, F.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 19-03-1841 No. 91
Registernummer 2846
Mutatie Sumatra - vermeestering van Singkel en gevechten te Baros 1839 en 1840
Literatuur Booms (1) 184 (ii) 285; na 1915-15; 1925-426
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 6e Bataljon Infanterie
Geboren 1810
Overleden 25 september 1850 in Sambas (Borneo)