Militaire Willems-Orde: Abbema, S.A.L.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 19-03-1841 No. 91
Registernummer 2848
Mutatie Sumatra - vermeestering van Singkel en gevechten te Baros 1839 en 1840
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Wapen der Artillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1804
Overleden 1859 in Soerabaja