Militaire Willems-Orde: Cochius, F.D.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-05-1838 No. 72
Registernummer 50
Mutatie Sumatra - oorlog op de Westkust en operatie Bondjol
Literatuur Booms (2) 222; zelm 324
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Geboren 1787
Overleden 1876 in Rijswijk (Zuid-Holland)