Militaire Willems-Orde: Moulin, F.J. du

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 15-08-1835 No. 81
Registernummer 49
Mutatie Luxemburg - verdiensten houthakkerijen in Het Bosch Grünenwald
Literatuur Zelm 222
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Koninkrijk Pruissen
Geboren 1776
Overleden 16 juni 1845 in Berlijn