Militaire Willems-Orde: Koopman, J.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 02-02-1833 No. 86
Registernummer 47
Mutatie Antwerpen - gedurende het beleg van de citadel 28 nov-29 december 1832
Literatuur Eekhout 89
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein-ter-zee
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1790
Overleden 21 april 1855 in Utrecht