Militaire Willems-Orde: Favauge, C.A. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 02-02-1833 No. 86
Registernummer 48
Mutatie Antwerpen - gedurende het beleg van de citadel 28 nov-29 december 1832
Literatuur Na 1916-357; 1930-402; 1950-292
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Commandant Infanterie Citadel Antwerpen
Geboren 1774
Overleden 1 februari 1858 in Zutphen