Militaire Willems-Orde: Limburg Stirum, M.D. graaf van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 11-01-1833 No. 75
Registernummer 2486
Mutatie Antwerpen - gedurende het beleg van de citadel 28 nov-29 december 1832
Literatuur Na 1904-243; 1915-137; 1926-56
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Korps Ingenieurs, Landmacht
Geboren 1807
Overleden 22 juli 1891 in 's-Gravenhage