Militaire Willems-Orde: Chassé, D.H. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 25-12-1832 No. 63
Registernummer 28
Mutatie Antwerpen - gedurende het beleg van de citadel 28 nov-29 december 1832
Literatuur Na 1941-63; sabron 105
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Bevelhebber
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot 4e Generale Militaire Commando
Geboren 1765
Overleden 2 mei 1849 in Breda