Militaire Willems-Orde: Last, F.F.L.U.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 02-12-1832 No. 69
Registernummer 2466
Mutatie Nederlands Guinea (Westkust van Afrika) - voor langdurige dienst ter kuste van Guinea en getrouwe nakoming zijner verplichtingen
Literatuur Zelm 218
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kolonel titulair
Geboren 1786
Overleden 7 mei 1833 in Kampen