Militaire Willems-Orde: Abbink, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 03-02-1832 No. 111
Registernummer 2434
Mutatie Zuiderlijke Nederlanden - voor daden en diensten sedert het begin van de Belgische Opstand
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Corps de Maréchaussée, Landmacht
Geboren 1797
Overleden 12 november 1876 in Harderwijk