Militaire Willems-Orde: Favauge, C.A. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 28-11-1831 No. 63
Registernummer 207
Mutatie Antwerpen - bestrijden opstand in de vesting Antwerpen en omstreken eind oktober 1830
Literatuur Na 1916-357; 1930-402; 1950-292
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Commandant Infanterie Citadel Antwerpen
Geboren 1774
Overleden 1 februari 1858 in Zutphen