Militaire Willems-Orde: Koopman, J.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 14-11-1831 No. 8
Registernummer 206
Mutatie Antwerpen - gevechten voor Antwerpen in augustus 1831
Literatuur Eekhout 89
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein-ter-zee
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1790
Overleden 21 april 1855 in Utrecht