Eervolle Vermelding: Stuers, F.V.H.A. ridder de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 02-11-1831 No. 24
Mutatie Zeeland - vijandelijkheden gedurende de eerste dagen van augustus 1831
Literatuur Na 1909-343; 1911-360; 1915-22; 1917-399; 1921-26; 1922-401, 402; 1925-429; 1927-205; 1937-396; 1952-120
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Majoor
Onderdeel Generale Staf, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Chef Staf van generaal-majoor H.M. de Kock
Geboren 1792
Overleden 29 december 1881 in 's-Gravenhage