Militaire Willems-Orde: Ablaing van Giessenburg, J.D.C.K.W. baron d’

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 19-10-1831 No. 101
Registernummer 2284
Mutatie Bergen op Zoom tijdens de eerste dagen van augustus 1831
Literatuur Na 1922-90; 1940-4; 1950-255
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kolonel
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot Utrechtse Schutterij
Geboren 1779
Overleden 27 juni 1859 in Voorst