Militaire Willems-Orde: Snouckaert van Schauburg, P.G.R. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 12-10-1831 No. 92
Registernummer 2178
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Literatuur Na 1907-612; 1911-335; 1917-286; 1951-453
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Ritmeester
Onderdeel Wapen der Cavalerie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Regiment Lichte Dragonders No. 4
Geboren 1795
Overleden 23 juli 1869 Hees bij Nijmegen