Militaire Willems-Orde: Schueren, J.F. ridder de van der

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 12-10-1831 No. 92
Registernummer 2166
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Literatuur Na 1903-552; 1905-655; 1907-594; 1911-291; 1917-113; 1922-246; 1927-60, 61; 1931-69; 1935-71; 1951-178
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot 1ˢᵗᵉ Marsbataljon 's Hertogenbosch
Geboren 1798
Overleden 30 juli 1880 's-Hertogenbosch