Militaire Willems-Orde: Meyer, jonkheer S.P.F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 12-10-1831 No. 92
Registernummer 2023
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Literatuur Np 1923-296; na 1915-324; 1921-235; 1926-180; 1949-126
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot 3e Divisie
Geboren 1809
Overleden 8 april 1890 in Kampen