Eervolle Vermelding: Aalberse

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-10-1831 No. 92
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Literatuur Staatscrt. 21 okt. 1831
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Schutter
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot Mobiele Schutterij van Utrecht