Militaire Willems-Orde: Aarts, A.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 10-09-1831 No. 103
Registernummer 1885
Mutatie Krijgsverrichtingen in en om Maastricht in 1831
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Majoor
Onderdeel Veldartillerie (Wapen der Artillerie), Landmacht
Aan boord van / behorende tot 3e bataljon Veldartillerie
Geboren 1786
Overleden 1853