Militaire Willems-Orde: Trip, H.R.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 31-08-1831 No. 113
Registernummer 185
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot Opperbevelhebber Artillerie
Geboren 1779
Overleden 7 januari 1865 in 's-Gravenhage