Militaire Willems-Orde: Meyer, jonkheer A.F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 31-08-1831 No. 113
Registernummer 184
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Literatuur Na 1915-318; 1921-228; 1949-114, 115
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot Commandant 3e Divisie
Geboren 1768
Overleden 8 februari 1845 in Amsterdam