Militaire Willems-Orde: Malcorps, N.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 31-08-1831 No. 113
Registernummer 1809
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Wachtmeester
Onderdeel Wapen der Cavalerie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot 9e Afdeling Kurassiers
Geboren 1796
Overleden 1874 in Appeltern