Militaire Willems-Orde: Knotzer, F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 31-08-1831 No. 113
Registernummer 1756
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot 14e Afdeling Infanterie
Geboren 1782
Overleden 25 november 1853 in Amerongen