Militaire Willems-Orde: Favauge, H.D.T. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 31-08-1831 No. 113
Registernummer 188
Mutatie Tiendaagse Veldtocht
Mutatieperiode 2 - 12 augustus 1831
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot Commandant 2e Brigade, 1e Divisie
Geboren 1782
Overleden 9 juni 1855 in Utrecht