Militaire Willems-Orde: Moulin, F.J. du

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 26-03-1831 No. 74
Registernummer 182
Mutatie Geen mutatie
Literatuur Zelm 222
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Koninkrijk Pruissen
Geboren 1776
Overleden 16 juni 1845 in Berlijn