Militaire Willems-Orde: Stuers, F.V.H.A. ridder de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 10-03-1831 No. 74
Registernummer 179
Mutatie Onlusten op Java tot 31 augustus 1829
Literatuur Na 1909-343; 1911-360; 1915-22; 1917-399; 1921-26; 1922-401, 402; 1925-429; 1927-205; 1937-396; 1952-120
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Majoor
Onderdeel Generale Staf, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1792
Overleden 29 december 1881 in 's-Gravenhage