Militaire Willems-Orde: Favauge, H.D.T. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 17-11-1830 No. 65
Registernummer 1594
Mutatie Luik - citadel van Luik in september en oktober 1830
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kolonel
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot 11e Afdeling Infanterie
Geboren 1781
Overleden 9 juni 1855 in Utrecht