Militaire Willems-Orde: Merlen, jonkheer B. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 16-11-1830 No. 59
Registernummer 1501
Mutatie Gevechten in de zuidelijke Nederlanden 21 september tot en met 26 oktober 1830
Literatuur Np 1954-132, 133; na 1904-288; 1909-385; 1915-306; 1921-222; 1926-162; 1934-157; 1949-99
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Wapen der Cavalerie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Regiment Lanciers
Geboren 1800
Overleden 19 december 1890 in Haarlem