Militaire Willems-Orde: Gumoëns, N.F.E. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 16-11-1830 No. 59
Registernummer 1337
Mutatie Gevechten in de zuidelijke Nederlanden 21 september tot en met 26 oktober 1830
Literatuur Mars 1982-6
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-kolonel
Onderdeel Generale Staf, Landmacht
Geboren 1790
Overleden 29 december 1832