Militaire Willems-Orde: Favauge, C.A. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 16-11-1830 No. 59
Registernummer 1575
Mutatie Gevechten in de zuidelijke Nederlanden 21 september tot en met 26 oktober 1830
Literatuur Na 1916-357; 1930-402; 1950-292
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Commandant Infanterie Citadel Antwerpen
Geboren 1774
Overleden 1 februari 1858 in Zutphen