Militaire Willems-Orde: Anemaet, J.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 16-11-1830 No. 59
Registernummer 1412
Mutatie Gevechten in de zuidelijke Nederlanden 21 september tot en met 26 oktober 1830
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant-adjudant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot 9e Afdeling Infanterie
Geboren 1794
Overleden 17 mei 1874 in Sliedrecht