Militaire Willems-Orde: Kock, H.M. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 25-10-1830 No. 53
Registernummer 26
Mutatie Java-Java-oorlog juli 1825 tot 19 juni 1828
Literatuur Booms (1) 18; na 1905-398; 1909-343; 1915-21, 22; 1937-396
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-gouverneur-generaal
Onderdeel Binnenlands Bestuur
Aan boord van / behorende tot Raad van Indië
Geboren 1779
Overleden 12 april 1845 in 's-Gravenhage