Militaire Willems-Orde: Fargue van Nieuwland, W.L. de la

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 20-04-1826 No. 145
Registernummer 1249
Mutatie Waterloo
Mutatieperiode 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant b.d.
Onderdeel British Army
Geboren 1779
Overleden 11 januari 1833 in Leiden